Không gian văn phòng

Thông tin chung

Tòa nhà văn phòng thiết kế hiện đại với nhiều tiện ích

Tầng 1

Văn phòng có trang bị nội thất hoặc không trang bị nội thất