Không gian văn phòng

Thông tin chung

Tòa nhà văn phòng thiết kế hiện đại với nhiều tiện ích

Tầng 1

Văn phòng đầy đủ nội thất hoặc không nội thất

Office for lease near District 1 Ho Chi Minh Vietnam : Work Not Work Building | Private Offices | Fixed Desks‎ | Business Address Vietnam

Tầng 2

Văn phòng đầy đủ nội thất hoặc không nội thất

Office for rent Binh Thanh

Tầng 3

Văn phòng đầy đủ nội thất hoặc không nội thất

Tầng 4

Văn phòng đầy đủ nội thất hoặc không nội thất

Tầng 6

Văn phòng đầy đủ nội thất hoặc không nội thất