Nhà kho

Kho lưu trữ tại mỗi tầng cung cấp cho bạn thêm không gian lưu trữ riêng biệt.