Phòng họp & Hội nghị

Các phòng họp và hội nghị “Rocket”và “Luna” của chúng tôi được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại hứa hẹn sẽ mang lại cho các bạn những khu vực làm việc hiệu quả, sáng tạo.